ul. Mickiewicza 1 | 68-100 Żagań | BANK: BZ WBK S.A. | SWIFT: WBKPPLPP | NR KONTA: 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

WITAMY SERDECZNIE
NA NASZEJ STRONIE

Kancelaria działa nieprzerwanie od 25 lat. Jest w pełni skomputeryzowana. Zatrudnia aktualnie troje asesorów i wysoko wykwalifikowany personel.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do newslettera, a ponformujemy Cię o aktualnych licytacjach.

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji newslettera wpisz swój adres e-mail ponownie.LICYTACJE

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-01-2014r. o godz. 10:00  w lokalu:
68-131 Wymiarki, II Armii Wojska Polskiego 18
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1Wieża TECHNICS 4 elementy + 5 głośników
1 [kpl.]
600,00 zł450,00 zł
2Mikrofalówka SHARP
1 [szt.]
70,00 zł52,50 zł
3Lodówko-zamrażarka SIEMENS
1 [szt.]
300,00 zł225,00 zł
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867 1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc)
Numer sprawy: Km 12385/12
Informacje dodatkowe: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Powróć

NINIEJSZE STRONY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ REKLAMY
DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ KANCELARIĘ ZBIGNIEW ZARYCHTA.
Copyright © Zbigniew Zarychta. Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: © DarkStoorM
Google+