ul. Mickiewicza 1 | 68-100 Żagań | BANK: BZ WBK S.A. | SWIFT: WBKPPLPP | NR KONTA: 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

WITAMY SERDECZNIE
NA NASZEJ STRONIE

Kancelaria działa nieprzerwanie od 25 lat. Jest w pełni skomputeryzowana. Zatrudnia aktualnie troje asesorów i wysoko wykwalifikowany personel.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do newslettera, a ponformujemy Cię o aktualnych licytacjach.

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji newslettera wpisz swój adres e-mail ponownie.LICYTACJE

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja udzialów w nieruchomości stanowiacej  samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni uzytkowej 52,50 m2 polożony na drugiej kondygnacji. Lokal składa się z dwóch pokoi i kuchni. Wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacjną oraz elektryczną.  Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są piwnica i wc o łącznej powierzchni 6,73 m2.
W licytacji sprzedawany jest udział w/w nieruchomości w wysokości 488/1536 należący do Ewa Janczyło oraz udział w/w nieruchomości w wysokości 488/1536 należący do Mariusza Kitta. 
W licytacji sprzedawany jest łącznie udział w nieruchomości  KW ZG1G/00034205/2  w wysokości  976/1536.
nieruchomość położona: 68-100 Żagań, ul. Warszawska 23/2,
     dla której  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW ZG1G/00034205/2   
Suma oszacowania udziału w wysokości 976/1536 wynosi 32560,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     24420,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3256,00zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto  komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Numer sprawy: Km 2868/15
Informacje dodatkowe:


Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:
- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej
lub
- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powróć

NINIEJSZE STRONY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ REKLAMY
DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNICZĄ.
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © Zbigniew Zarychta. Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: © DarkStoorM
Google+