ul. Mickiewicza 1 | 68-100 Żagań | BANK: BZ WBK S.A. | SWIFT: WBKPPLPP | NR KONTA: 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

WITAMY SERDECZNIE
NA NASZEJ STRONIE

Kancelaria działa nieprzerwanie od 25 lat. Jest w pełni skomputeryzowana. Zatrudnia aktualnie troje asesorów i wysoko wykwalifikowany personel.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się do newslettera, a ponformujemy Cię o aktualnych licytacjach.

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji newslettera wpisz swój adres e-mail ponownie.LICYTACJE

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  działka gruntu nr 469/19 o pow. 12063m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, z garażem o pow. użytkowej 101,70m2 
należącej  do dłużnika: Roman Mysiak
położonej: 67-300 Szprotawa, ul. Henrykowska 8, Szprotawa,
     dla której  Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: ZG1G/00026082/4]
Suma oszacowania wynosi 348 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     261 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 830,00zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto  komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Numer sprawy: Km 3121/15
Informacje dodatkowe:


Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:
- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej
lub
- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powróć

NINIEJSZE STRONY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ REKLAMY
DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ KANCELARIĘ KOMORNICZĄ.
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © Zbigniew Zarychta. Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: © DarkStoorM
Google+